wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Wanted Ranger
Започнат: Април 2020
Членови на тимот:

  • координатор член 1: Тамара Даниловска 183079
  • координатор член 2: Анастасија Ѓорческа 183023
  • член 3: Мартин Дангев 183051
  • член 4: Стефан Димески 183230
  • член 5: Димитар Демировски 183233

Опис на проектот

Темата на проектот е интерактивна видео игра, Wanted Ranger. Главното дејствие во играта се одвива во Wild West периодот во Америка. Приказната започнува со главниот лик кој ги дезертирал Texas Rangers, дивизија која се борела за правда во тој период. Главната причина за која дезертирал е секојдневната корупција и закани кои ги добивал на работното место, но не подлегнал на истите за разлика од неговите колеги и решил правдата да ја преземе во свои раце. Поради тоа тој е сега баран како криминалец од државата.

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Во фаза на изработка /
Vision Во фаза на изработка /
UseCaseList Не е започнато /
UseCaseScenariosНе е започнато /
ArchitectureInitialНе е започнато /
TechnologyChoice Не е започнато /

Користени извори

Coming soon...

Last modified 3 months ago Last modified on May 18, 2020, 5:04:14 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.