wiki:alek1

1.Опис и дефинирање на системот

Потребата за алтернативно транспортно средство е потребно повеќе од кога било, со едно вакво решение би се решиле многу проблеми на граѓаните затоа ние направивме ИС со што луѓето полесно и побрзо ќе патуваат низ градот за таа цел нашиот систем кој преставува ERP систем ќе служи за изнајмување и резервација на велосипедите низ градот ,еден од подсистемите ќе биде андроид апликација која ќе биде достапна на Google Play Store од каде што корисниците ќе можат да ја симнат и користат.

Овој систем ќе нуди:
Преглед на мапа за приказ на локации на станици
Преглед на број на достапни велосипеди по станици
Избор на мод
Приказ на водич за стигнување до дестинацијата(насоки)
поминато време
Приказ на поминато растојание
Приказ на растојание до дестинацијата

2. Готови софтверски решенија

Не постојат голем број на андроид апликации кои нудат изнајмување и резервација на велосипеди, успеав да ги најдам следите:

nextbike - кој што нуди само изнајмување но не и резервација

функции: управување со сметка, откупувајте ваучери, ги добивате најновите вести за следната недела, давајте повратни информации,контактирање на тимот за услуги. За да се изнајми велосипед внесете го бројот на велосипед или скенирајте го QR кодот. За враќање едноставно одберете станица или добијте локација.
Tokyo Bike Share Reservation - нуди изнајмување и резервација
функции: Ја чува историјата на минатите резервации. Приказ на најблиската станица , растојанието до станицата и бројот на велосипеди на станицата. Покажува информации за резервација (преостанато време, велосипед, код за пренос итн) Приказ на време колку го користиш велосипедот.


Bike Seeker - Rent bikes in Amsterdam кој што нуди само изнајмување
функции: Со BikeSeeker можете да ги споредите 50 + велосипедите од 30+ локации во Амстердам, да ја пресметате цената однапред, да ги видите деталите за секое место за изнајмување велосипеди.

Мојот избор е Tokyo Bike Share Reservation бидејќи нуди изнајмување и резервација.

Last modified 16 months ago Last modified on Jun 1, 2019, 2:05:09 PM

Attachments (11)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.