Changes between Version 9 and Version 10 of business


Ignore:
Timestamp:
Jun 20, 2019, 3:36:56 PM (16 months ago)
Author:
156013
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • business

  v9 v10  
  5757||Вкупен придонес за првата година||72,315 ||
  5858
   59Други трошоци\\
  5960
  60 12 000 денари 1 велосипед по 15 во секоја станица 180 000денари по 5 станици 900 000 денари 15000евра
  61 5евра GPS чип за следењеза 75 велосипеди 375евра
  62 2 евра NFC tag 150евра
   6112 000 денари 1 велосипед по 15 во секоја станица 180 000денари по 5 станици 900 000 денари 15000евра\\
   62
   635евра GPS чип за следењеза 75 велосипеди 375евра\\
   64
   652 евра NFC tag 150евра\\
   66
   67
   68----
  6369
  6470за дневни 1.500 корисници и 10ден од час ќе заработиме 244 евра на ден.Тоа е околу 7320 евра месечно или 87 840 за една година