wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Exploring Stuttgart

Член и координатор на проектот: Борјан Спасов

Опис на проектот

Апликацијата Exploring Stuttgart претставува веб апликација т.е. туристички водич за сите туристи кои го посетуваат градот, и новински сајт за граѓаните кои живеат во истиот. На веб сајтот корисниците ќе можат да се информираат за сите хотели, хостели, ресторани... и сите останати туристички места кои ги нуди градот. На сајтот ќе се објавуваат и специјални понуди, попусти и промоции кои ги нудат местата.
Единствената "Exploring" страна за градот Штутгарт - информирајте се, исфилтирајте ги посакуваните информации, дознајте повеќе за убавините, историјата и културата на градот, и сето тоа на едно место.

Чекори и документација

Задачи Статус Фаза
BusinessCase Одобрено 03.06.2020
ProjectVision Одобрено 03.06.2020
UseCaseList Одобрено 08.07.2020
UseCaseScenarios Започнато -
ArchitectureInitial Започнато -
TechnologyChoice Започнато -
SourceVersionControlOrganization Започнато -
UseCasePrototypeImplementation Не е започнато /
PublicPresentation Не е започнато /
ArchitectureRevised Не е започнато /
SourceVersionControlOrganizationRevised Не е започнато /
UseCaseRealizations Не е започнато /
UseCaseImplementations Не е започнато /
PreFinalPresentation Не е започнато /
UseCaseImplementationsFinal Не е започнато /
FinalPresentation Не е започнато /
Last modified 3 months ago Last modified on Jul 8, 2020, 6:37:46 PM

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.