Листа на постоечки лекови

Име Јачина Форма Начин на издавање Производител Цена Пакување Додај
{{ medicine.name }} {{ medicine.strength }} {{ medicine.form }} {{ medicine.wayOfIssuing }} {{ medicine.manufacturer }} {{ medicine.price }} {{ medicine.packaging }}