wiki:WikiStart

8bitify - Рекреирање на позната песна во 8bit стил т.е потсетувајќи на звук и стил на звучни чипови од 80тите.

Опис и roadmap


Целта на проектот е да се креира песна наликувајќи ја оригиналната, но со користење на 8bit/Retro синтизирање.

Кон таа цел треба да се имплементира анализа на песната, одделувајќи ги одредените инструменти и како се отсвирени, да се стави тоа во некаква читлива музичка форма: Sheet Music, MIDI, Guitar Tabs. Притоа да се реплицира со користење на 8bit синтисајзери и samples во Sonic Pi (backend на кој е Supercollider). Притоа како бонус истата песна на некој лик да може да се отсвири на емулиран хардвер на првото Нинтендо NES.

Фази


Фази Име Статус Датум
1Анализа и транскрибирање на одбраната песнаОдобрено12.05.22
2Креирање и селекција на синтисајзери/samplesОдобрено16.06.22
3AКреирање на песната (Intro\Chorus)Одобрено24.07.22
3BКреирање на песната (Verses)Одобрено24.07.22
4Микс и мастерОдобрено25.08.22
5 (Bonus)Правење на homebrew за отсвирување на песната на NES EmulatorОдобрено02.09.22

Фајлови


OneDrive Folder

Членови на тимот


Име и презиме Индекс
Александар Јовановски181129
Габриела Масалковска185055
Last modified 23 months ago Last modified on 09/09/22 17:14:20

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.