wiki:WikiStart

All Restaurants Delivery App

Краток Опис

Систем за релациона база на податоци за апликација за испорака на храна обично содржи неколку клучни ентитети за да се обезбеди непречено функционирање. Ентитетот корисник складира информации за корисниците на апликацијата, вклучувајќи ги нивните детали за контакт, адреси и информации за плаќање. Ентитетот ресторани содржи детали за рестораните достапни на апликацијата, како што се нивната локација, ставките од менито и работните часови. Ентитетот ставки од менито содржи информации за секое јадење што го нудат рестораните, вклучувајќи го неговото име, состојки, цена и информации за исхраната. Ентитетот нарачки ги следи сите нарачки направени преку апликацијата, вклучувајќи го и корисникот кој ја нарачувал, ресторанот, нарачаните ставки од менито, вкупните трошоци и статусот на испорака. Ентитетот персонал за испорака складира информации за лицата одговорни за доставување на нарачките, вклучувајќи ги и нивните податоци за контакт и моменталната локација. Овие ентитети се меѓусебно поврзани, формирајќи база на податоци што овозможува апликацијата да функционира ефикасно, обезбедувајќи им на корисниците беспрекорно искуство за нарачка и испорака на храна.

Предмет

Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство на

проф. д-р Вангел Ајановски

Членови на тимот

Member Index
Лука Чешларов 191572
Стефан Гроздановски 133106

Фази на Изработка

Фаза Линкови Статус Датум
0 Дефинирање на потреби за база на податоци
1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања
2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL)
3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи
4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури)Assignment
5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација
Last modified 5 months ago Last modified on 02/16/24 12:44:15

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.