wiki:WikiStart

За проектот


Наслов на проектот: Bella
Започнат: Март 2022
Членови на тимот:

  • 1. Младен Јовановски 201166 - координатор

Ментор:

  • Проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот


Веб апликација која има за цел да обезбеди online резервација и нарачка на производи во салон за убавина Bella.

Чекори и документација


ЗадачиСтатусДата
VisionОдобрено 24.03.2022
UseCaseListОдобрено 24.03.2022
UseCaseScenarioОдобрено 24.03.2022
ArchitectureInitialОдобрено 13.09.2022
TechnologyChoiceОдобрено 13.09.2022
UseCasePrototypeImplementationОдобрено 13.09.2022
SourceVersionControlOrganizationОдобрено 13.09.2022
PublicPresentationОдржана 15.09.2022
ArchitectureRevisedОдобрено 14.10.2022
SouceVersionControlOrganizationRevisedОдобрено 14.10.2022
UseCaseRealizationsОдобрено 14.10.2022
UseCaseImplementationsОдобрено 14.10.2022
PreFinalPresentationОддржана 02.02.2023
UseCaseImplementationsFinal / /
FinalPresentation/ /
Last modified 18 months ago Last modified on 02/02/23 17:46:11

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.