wiki:WikiStart

In A Music Box

"In a Music Box" (Во музичка кутија) започнува со амбициозно патување, трансформирајќи ја безвременската мелодија на "Time in a Bottle" од Џим Кроче во фасцинантно аудиско чудо. Со помош на нашите способности во областа на компјутерскиот звук и музика, ќе создадеме верзија која користи чаши за вино како инструменти, предизвикувајќи ги стандардите на традиционалното музичко изведување.

Нашиот проект го истражува спојувањето на технологијата и музичкиот израз, обезбедувајќи уникатно звучно искуство што се провлекува низ темите на курсот. Возбудени од ѕвонливите тонови на чашите со вино, слични на нежниот звук на музичката кутија, ја избравме оваа класична песна, што совршено се вклопува во нашата тема.

За да го оживееме нашиот концепт, планираме да снимиме еднотонски примероци, користејќи различни техники. Преку вешта обработка, овие различни елементи ќе бидат вешто сплетени во хармонична целина, трансформирајќи го нашиот концепт во реално дело.

Фази на изработка

For a complete list of local wiki pages, see TitleIndex.

Last modified 6 months ago Last modified on 01/23/24 12:51:34

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.