wiki:WikiStart

Краток опис:

Ќе се изработува проект на тема Лига на Шампиони каде што преку АПИ ќе се земаат податоци од фудбалски страници, со Пајтон скрипта ќе се пренасочуваат кон базата и ќе се конектира базата од сервисот. Ќе се креираат и поврзат соодветно табели за клубови, стадион, играчи каде што може да има дополнителни информации дали се повредени играчите или имаат некаков тип на картон. Дополнително има табела за збир на податоци и по можност за бришење, додавање. Понатаму, ќе се изработи интерфејс на кој ќе се прикажуваат утакмиците за игра. 

Членови на тимот:

  • Давид Станчевски 148007

Предмет:

Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство на:

проф. д-р Вангел Ајановски и демонстратор Хана Хацаницај                  

Содржина:

ФазаЛинковиСтатус
P0https://develop.finki.ukim.mk/projects/Liga_na_Sampioni_Utakmici_API_1/wiki/About Одобрено
P1https://develop.finki.ukim.mk/projects/Liga_na_Sampioni_Utakmici_API_1/wiki/ERModel Одобрено
P2https://develop.finki.ukim.mk/projects/Liga_na_Sampioni_Utakmici_API_1/wiki/RelationalDesign Одобрено
P3https://develop.finki.ukim.mk/projects/Liga_na_Sampioni_Utakmici_API_1/wiki/UseCaseModel  Одобрено
P4https://develop.finki.ukim.mk/projects/Liga_na_Sampioni_Utakmici_API_1/wiki/AdvancedReports Одобрено
P5https://develop.finki.ukim.mk/projects/Liga_na_Sampioni_Utakmici_API_1/wiki/UseCaseImplementations  Одобрено
P6 
P7 

                 

Last modified 4 months ago Last modified on 03/13/24 12:09:31
Note: See TracWiki for help on using the wiki.