wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: Phonelux
Започнат: Јули 2022
Членови на тимот:

  • Марко Петров 203043 - координатор

Ментор:

  • Проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот


Phonelux е веб апликација која ќе агрегира, односно ќе содржи мобилни телефони од повеќе поголеми продавници за мобилни уреди во Македонија. Идејата е со помош на оваа апликација да се олесни и подобри пристапноста при купување на мобилни телефони, како и побрза и полесна споредба на понуди на различни продавници. Ќе има можност за филтрирање на мобилните телефони за даден бренд, како и за конкретен модел од даден бренд. Во склоп на апликацијата, исто би имало опција и за споредба на спецификации на два различни модели.

Чекори и документација


ЗадачиСтатусДатум
RiskList Одобрено 07.07.2022
Vision Одобрено 07.07.2022
UseCaseList Одобрено 14.07.2022
UseCaseScenarios Одобрено 14.07.2022
ArchitectureInitial Одобрено 09.09.2022
TechnologyChoice Одобрено 09.09.2022
SourceVersionControlOrganization Одобрено 09.09.2022
UseCasePrototypeImplementation Одобрено 09.09.2022
PublicPresentation Одржана 15.09.2022
ArchitectureRevised Одобрено 29.09.2022
SourceVersionControlOrganizationRevised Одобрено 29.09.2022
UseCaseRealizations Одобрено 14.10.2022
UseCaseImplementations Одобрено 14.10.2022
PreFinalPresentation Одржана 20.10.2022
UseCaseImplementationsFinal Одобрено 03.11.2022
FinalPresentation Одржана 03.11.2022
Last modified 21 months ago Last modified on 11/04/22 15:55:37

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.