wiki:WikiStart

Информации за проектот

Име на проектот: ReserveNGo

Започнат: Мај 2024

Членови на тимот:

  • Никола Јорданоски 223157 (координатор)
  • Александар Јовановски 223135
  • Љубомир Илиевски 223137
  • Жарко Иванов 223130

Ментор:

  • Проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

ReserveNGo е веб апликација која нуди 2 главни функционалности:

  • Регистрација на локали (ресторани, кафулиња, клубови, гостилници...) од страна на нивните сопственици или овластени лица.
  • Резервација од страна на потенцијалните клиенти во локалите и преглед на информации (распоред на маси, мени на локалот, активни настани...) за истите.

Mотивот за развој на оваа апликација е да нуди олеснителни околности за сопствениците на локалите во сверата на маркетингот, односно можност за поставување на својот локал на интернет каде ќе бидат достапни дополнителни информации за истиот. Таа исто така ќе им овозможи на потенцијалните клиенти преглед на локали во нивната околина како и брз и лесен пристап до информации за истите. Идејата е да се олесни комуникацијата на релација клиент-локал која не е променета со години, клиентот само со неколку кликови би можел да го резервира посакуваното место додека вработените би можеле да се фокусираат на својата работа без прекините предизвикани од телефонските повици.

Фази и документација

ФазиСтатусДатум
Фаза 1
Business CaseОдобрено06.06.2024
VisionОдобрено06.06.2024
Use Case ListОдобрено06.06.2024
Use Case ScenariosОдобрено06.06.2024
Фаза 2
Architecture InitialНе започнато
Technology choiceНе започнато
Source Version Control OrganizationНе започнато
Use Case Prototype ImplementationНе започнато
Prototype PresentationНе одржана
Фаза 3
Architecture RevisedНе започнато
Source Version Control Organization RevisedНе започнато
Use Case RealizationsНе започнато
Use Case ImplementationНе започнато
Pre Final PresentationНе одржана
Фаза 4
Use Case Implementations FinalНе започнато
Final PresentationНе одржана
Last modified 6 weeks ago Last modified on 06/06/24 20:51:07

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.