wiki:WikiStart

ShopaHolic

Систем за онлајн продажба на гардероба

Започнат: ноември 2021

Предмет: Бази на податоци 2021/22

Под менторство на проф. др. Вангел Ајановски и м-р Ненад Анчев

Краток опис

Универзална веб платформа која служи за онлајн продажба и купување на облека од модната компанија ShopaHolic. Платформата е достапна низ целиот свет и овозможува доставување насекаде. Системот опишува на кој начин работи компанијата со онлајн нарачки на производи. Клиентите можат да го разгледуваат онлајн каталогот и да ги видат достапните величини и дали производот е достапен моментално. Исто ке имаат можност производите кои сакаат да ги купуваат да ги стават во кошничка и да платат преку платежна картичка. Откако клиентите ке се регистрираат на нашата платформа со име и презиме, добиваат ID број и корисничко име. Вработените во компанијата ги добиваат нарачките и во зависност од тоа каква е нарачката се формира количината на порачаните производи и цената. Системот на компанијата ги процесира тие нарачки и ги испраќа на клиентите. Статусот на нарачка која го има компанијата го споделува и со клиентите. За компанијата се чуваат ID број, тел. број, емаил адреса, физичка адреса, име и опис. За производите се чува ID, категорија, име, цена, величина и боја.

Членови на тимот

Име и презимеИндекс
Дијана Манчева - координатор 193012
Евгенија Николаевска 193038
Трајче Најдовски 193230

Фази и координација

Фаза Линкови Статус
0 Дефинирање на Проектот Одобрено
1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци Одобрено
3 Апликативен дизајн-Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата-SQL Погледи Одобрено
4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури Одобрено
5 Прототип апликација - Основни функционалности Завршено
6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започнато
7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 22 months ago Last modified on 09/19/22 22:07:02

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.