wiki:WikiStart

Tinki


Наслов: Tinki
Започнат: Септември 2020

Членови:

  1. Владко Здравковски 143096
  2. Ивана Илиќ 143078

Опис на проектот


Идеја за реализација на овој проект добивме бидејќи мислиме дека ако постои ваква веб-апликација ќе биде многу полесно за студентите да најдат фирми кои нудат пракса и работа за вештините кои ги поседуваат, и вештините кои сакаат да ги научат во текот на праксата или работата.

Чекори и Документација


Задачи СтатусФаза
Business CaseЗапочнатоВо фаза на изработка
Vision//
Use Case List//
Use Case Scenario//
Initial Architecture//
Technology Choice//
Source Version Control Organization//
Use Case Prototype Implementation//
Public Presentation//
Architecture Revised//
Source Version Control Organization Revised//
Use Case Realizations//
Use Case Implementation//
Pre Final Presentation//
Use Case Implementation Final//
Final Presentation//

Last modified 3 weeks ago Last modified on Sep 26, 2020, 3:07:23 AM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.