wiki:WikiStart

Vet Care Connect

Краток опис

Vet Care Connect e веб апликација со која сопствениците на миленичиња ќе можат да закажат термин кај ветеринар за да добијат ветеринарна услуга, да пронајдат сместување за своето милениче кога се на патување или имаат обврски, да побараат совет од најразновидни тематики, да пријават изгубено милениче и да купат храна и лекови за своето мичениче. Ќе бидат објавувани и миленичиња за продажба и вдомување.

Ќе содржи информации за повеќе видови на милениче: куче, маче, папагал итн. Секој вид соодветно ќе ги содржи расите на миленичиња. Ќе се чуваат податоци за тоа кога одредено милениче е донесено во ветеринарниот центар, каква дијагноза му била поставена и кој доктор го извршил прегледот.

Неавторизираните корисници ќе може да ја разгледуваат нашата веб апликација. Авторизираните корисници (со профил) ќе можат да извршуваат дополнителни функционалности. На овој начин ќе привлекуваме повеќе корисници.

Ние како група на студенти поседуваме миленичиња и постојано се соочуваме со проблеми околу нивната нега и згрижување при одредени интервенции. Главната цел на нашиот проект е полесен начин на поврзување на сопствениците на домашни миленичиња со илјадници ветринарни центри.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Ибрахим Мујовиќ - координатор 183241
Фахрудин Ченгиќ 203056
Јован Александроски 211248
Марија Столевска 196010
Eлена Москова 184006

Предмет: Бази на податоци во 2023/2024/Зимски

Под менторство на: проф. д-р Вангел Ајановски

Фази на изработка

Фаза Линк до фазата Статус Датум
P0 Дефинирање на потреби за база на податоци Одобрено 27.11.2023
P1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено 09.12.2023
P2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено 25.12.2023
P3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено 11.01.2024
P4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено 11.01.2024
P5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација Се чека одобрување
P6 Нормализација и подобрувања на дизајнот на базата
P7 Напреден апликативен развој
Last modified 5 months ago Last modified on 02/19/24 16:07:22

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.