wiki:WikiStart

Title

Cookbook

Членови на тимот:

Александар Блажевски 165030

Краток опис:

Веб платформа за разгледување рецепти и нарачка на јадење. Корисникот ќе можат да разгледуваат рецепи и ако корисникот е регистриран може да нарачаат јадење , да коментира за јадењето кој го нарачал и оцени или да ги нарача сите состојќи за избраниот рецепт да му бидат доставени. За рецептите ќе се чува категорија на јадење, состојки, потекло и од каде можат да ги нарачаат. За нарачките ќе се чува корисникот, ресторан и локација. Вработените кои ја вршат доставата имаат информација за нарачката и која продавница ги има соодветните состојки.

Содржина:

Фаза Линкови Статус
P0 Дефинирање на потреби за база на податоци ОДОБРЕНО
P1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања ОДОБРЕНО
P2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) ОДОБРЕНО
P3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи ОДОБРЕНО
P4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) ЧЕКА ОДОБРУВАЊЕ
P5 Сценарија за пристап до база на податоци од апликација ЧЕКА ОДОБРУВАЊЕ
P6 Нормализација и подобрувања на дизајнот НЕ Е ЗАПОЧНАТО
P7 Напреден апликативен развој НЕ Е ЗАПОЧНАТО
Last modified 5 months ago Last modified on 02/07/24 19:53:10

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.