wiki:WikiStart

За проектот


Наслов на проектот: E-commerce
Членови на тимот:

  • Младен Јовановски

Ментор:

  • д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот


Проектот претставува база на податоци за e-commerce апликација со помош на PostgreSQL.

Чекори и документација


ЗадачаСтатус
Систем за управување со бази на податоциОдобрено
Организација на складирање на податоци во системи за управување со бази на податоциОдобрено
Оперативно ниво во системи за управување со бази на податоциОдобрено
Одржување на системи за управување со бази на податоциОдобрено
Оптимизација и перформансиОдобрено
Last modified 4 months ago Last modified on 03/15/24 20:51:04

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.