wiki:WikiStart

donkey_eating_a_fig

Целта на нашиот проект е да се изработи песна со помош на различни алатки кои што се базираат на вештачка интелигенција.

Опис на проектот

Предмет: Компјутерски звук, говор и музика 2022/2023/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски

Целта на овој проект е да се направи песна со помош на вештачка интелигенција. За таа цел е потребно да се изработи мелодија, да се изгенерира текст и соодветно да се вклопи гласовниот дел на текстот со мелодијата, односно микс и мастер на самата песна.

Тимот

Индекс Име и Презиме
186074 Леонид Мишевски
203045 Анастасија Славковска
203165 Андреј Петровски

Фази

ФазаЛинкСтатусДатум
F0Ф0 - Дефинирање на проектот Одобрена15.08.2023
F1Ф1 - Генерирање на мелодија и текст Одобрена25.08.2023
F2Ф2 - Генерирање на вокали и говор Одобрена01.09.2023
F3Ф3 - Микс и мастер Одобрена02.09.2023
F4Ф4 - Презентација на проектот Одобрена14.09.2023

Фајлови

OneDrive Folder

Last modified 10 months ago Last modified on 09/22/23 09:13:57

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.