Changes between Initial Version and Version 1 of Vision


Ignore:
Timestamp:
04/18/20 19:19:57 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vision

  v1 v1  
   1= Визија на проектот =
   2
   3== Вовед ==
   4
   5Со оглед на зголемениот интерес за подостапно здравство, целта на овој проект е да им се овозможи на корисниците полесно да се информираат за достапноста на лековите во нашата држава, за најблиските аптеки и здравствени установи, како и за здравствените лица. Оваа апликација ќе им овозможи на граѓаните поедноставување на начинот на информирање за каде може да  се добие соодветната здравствена помош од било која област, исто така ќе им овозможи богата содржина и точна  информација без да има потреба да се пребарува дополнително на интернет за било која информација за здравствените услуги,  но главно ќе биде посветена за достапноста на лековите. Со актуелната ситуација, сајтот ќе содржи и тековни информации за коронавирусот со препораки за тоа како да се заштитиме од него.
   6
   7== Позиционирање ==
   8
   9=== Проблематика ===
   10
   11||= **Проблемот на** =|| недостапност на информации за лекови и здравствени услуги ||
   12||= **ги засега** =|| граѓани, аптеки, здравствени установи, здравствени субјекти, фармацевтски компании и веледрогерии||
   13||= **со следните последици** =|| оние на кои моментално им е најпотребно немаат начин да дознаат како да ги добијат соодветните услуги ||
   14||= **успешно решение би било** =|| овозможување поголема достапност на соодветните информации, единствено место за информирање ||
   15//
   16
   17=== Позиционирање ===
   18
   19||= **За групата корисници** =|| Граѓаните кои имаат потреба од здравствени услуги или лекови ||
   20||= **Кои** =|| треба да најдат информација за тоа како да дојдат до некој лек или некоја здравствена услуга ||
   21||= **Фарматико** =|| е платформа за здравствена грижа ||
   22||= **Која овозможува** =|| збир на информации наманети за оние кои би се соочиле со здравсвтени проблеми ||
   23||= **За разлика од** =|| повеќе посебни тешко достапни, неинтуитивни и застарени страни за информации од различни здравствена установи ||
   24||= **Фарматико е подобро решение бидејќи** =|| ги спојува и ги прави подостапни и попрегледни сите потребни податоците на едно место ||
   25
   26== Засегнати - Описи ==
   27
   28=== Преглед на сите засегнати ===
   29
   30||= **Име** =||= **Опис** =||= **Одговорности** =||
   31|| Граѓани || Корисници на услугите, што имаат потреба да се информираат за достапноста на лекови или здравствени услуги || Одговорно да ги користат понудените услуги ||
   32|| Аптеки || Продавници за лекови || Навремено да ги ажурираат податоците за своите продукти ||
   33|| Здравствени установи || Даватели на здравствени услуги || Да ги спроведуваат здравствените услуги и да бидат конзистентни ||
   34
   35=== Корисничка околина ===
   36
   37Прилично едноставен интерфејс за користење, кој ќе се отвара преку било кој прелистувач како на десктоп така и на мобилен телефон и таблет, односно  истиот ќе биде целосно репонзивен. Лесно ќе може да се пронајде. Апликацијата ќе работи на сите прелистувачи и без разлика на  системската платформа. Апликацијата ќе може да се пристапи преку било кој веб прелистувач. Времето на пронаоѓање на посакуваната информација ќе биде брзо и кратко, не е потребен никој повеќе од самиот корисник за таа цел.
   38
   39
   40== Преглед ==
   41
   42=== Потреби и карактеристики ===
   43
   44||= **Потреба** =||= **Приоритет** =||= **Карактеристики** =||= **Планирано објавување** =||
   45|| Информации за достапноста на лековите || Задолжително || Пребарувач на лекови со податочни табели || / ||
   46|| Информации за здравствени услуги || Потребно || Каталог на здравствени услуги || / ||
   47|| Најнови информации за коронавирусот || Опционално || Бројачи за тековни информации прикажани за состојбата  на коронавирусот || / ||
   48|| Информации за аптеки што работат 24 часа и нивна локација  || Потребно || Адресар и мапа на достапни аптеки  || / ||
   49|| Информации за здравствените работници || Опционално || Каталог на стручни здравствени лица со податочни табели || / ||
   50|| Информации за здравствените работници || Не е потребно || Каталог на стручни здравствени лица со податочни табели || / ||
   51
   52
   53
   54=== Други и нефункционални побарувања ===
   55
   56||= **Побарување** =||= **Приоритет** =||= **Планирано објавување** =||
   57|| Веб прелистувач || Задолжително || / ||
   58|| Пристап преку мобилен телефон, компјутер или таблет || Задолжително || / ||
   59|| Интернет конекција || Потребно || / ||
   60|| Основно познавање и ракување на апликации || Потребно || / ||