Changes between Version 5 and Version 6 of Vision


Ignore:
Timestamp:
05/05/20 14:43:00 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vision

  v5 v6  
  2222||= Која овозможува =|| збир на информации наменети за оние кои би се соочиле со здравствени проблеми ||
  2323||= За разлика од =|| Мој Термин, zdravstvo.gov.mk, koronavirus.gov.mk ||
  24 ||= Фарматико е подобро решение бидејќи =|| ги спојува информациите на тој начин што ќе станат подостапни \\и попрегледни за обичните граѓани ||
   24||= Фарматико е подобро решение бидејќи =|| ги спојува информациите на тој начин што ќе станат подостапни и попрегледни за обичните \\граѓани ||
  2525
  2626== Засегнати - Описи ==
   
  2929
  3030||= Име =||= Опис =||= Одговорности =||
  31 || Граѓани || Корисници на услугите, што имаат потреба \\да се информираат за достапноста на \\лекови или здравствени услуги || Одговорно да ги користат понудените услуги ||
  32 || Аптеки || Продавници за лекови || Навремено да ги ажурираат податоците за своите продукти ||
  33 || Здравствени установи || Даватели на здравствени услуги || Да ги спроведуваат здравствените услуги и да бидат конзистентни ||
   31|| Граѓани || Корисници на услугите, што имаат потреба \\да се информираат за достапноста на \\лекови или здравствени услуги || Немаат никаква одговорност, само се корисници на апликацијата ||
   32|| Аптеки || Продавници за лекови || Да се регистрираат на сајтот и да испраќаат ажурирани списоци за тоа \\дали продуктите се продаваат во нивната аптека ||
   33|| Здравствени установи || Даватели на здравствени услуги || Да ни овозможат пристап до нивните сервиси односно API за комуникација \\со националните системи на електронски здравствени евиденции, каде се \\прибираат податоци за институциите, лекарите, резервирани и слободни \\термини за прегледи, упати кон лекари и рецепти ||
  3434
  3535=== Корисничка околина ===
  3636
  37 Прилично едноставен интерфејс за користење, кој ќе се отвара преку било кој прелистувач како на десктоп така и на мобилен телефон и таблет, односно  истиот ќе биде целосно репонзивен. Лесно ќе може да се пронајде. Апликацијата ќе работи на сите прелистувачи и без разлика на  системската платформа. Апликацијата ќе може да се пристапи преку било кој веб прелистувач. Времето на пронаоѓање на посакуваната информација ќе биде брзо и кратко, не е потребен никој повеќе од самиот корисник за таа цел.
  38 
   37За обичните корисници ќе има прилично едноставен интерфејс за користење, кој ќе се отвара преку било кој прелистувач како на десктоп така и на мобилен телефон и таблет, односно  истиот ќе биде целосно репонзивен. Лесно ќе може да се пронајде. Апликацијата ќе работи на сите прелистувачи и без разлика на  системската платформа. Апликацијата ќе може да се пристапи преку било кој веб прелистувач. Времето на пронаоѓање на посакуваната информација ќе биде брзо и кратко, не е потребен никој повеќе од самиот корисник за таа цел.
   38Соодветните институции ќе имаат форма за пријавување преку обичниот кориснички интерфејс, а потоа ќе добиваат инструкции за понатамошните потребни контрибуции кои ќе можат да ги извршуваат преку веб.
  3939
  4040== Преглед ==
   
  4545|| Информации за достапноста на лековите || Задолжително || Пребарувач на лекови со податочни табели || / ||
  4646|| Информации за здравствени услуги || Потребно || Каталог на здравствени услуги || / ||
  47 || Најнови информации за коронавирусот || Опционално || Бројачи за тековни информации прикажани за состојбата \\на коронавирусот || / ||
   47|| Најнови информации за актуелни пандемии || Опционално || Бројачи за тековни информации прикажани за состојбата \\на пандемијата || / ||
  4848|| Информации за аптеки што работат 24 часа и нивна локација  || Потребно || Адресар и мапа на достапни аптеки  || / ||
  4949|| Информации за здравствените работници || Опционално || Каталог на стручни здравствени лица со податочни табели || / ||
  5050|| Здравствени совети || Не е потребно || Интервални нотификации || / ||
   51|| Информации за рестрикциите || Опционално || Проверка на рестрикциите во вондредни состојби,\\ според најновите уредби || / ||
  5152
  5253