Changes between Version 6 and Version 7 of Vision


Ignore:
Timestamp:
05/07/20 14:37:11 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vision

  v6 v7  
  4444||= Потреба =||= Приоритет =||= Карактеристики =||= Планирано објавување =||
  4545|| Информации за достапноста на лековите || Задолжително || Пребарувач на лекови со податочни табели || / ||
  46 || Информации за здравствени услуги || Потребно || Каталог на здравствени услуги || / ||
   46|| Информации за здравствени услуги || Потребно || Каталог на здравствени услуги и слободни термини за прегледи кај лекари || / ||
  4747|| Најнови информации за актуелни пандемии || Опционално || Бројачи за тековни информации прикажани за состојбата \\на пандемијата || / ||
  4848|| Информации за аптеки што работат 24 часа и нивна локација  || Потребно || Адресар и мапа на достапни аптеки  || / ||