Changes between Version 7 and Version 8 of Vision


Ignore:
Timestamp:
05/13/20 22:06:57 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Vision

  v7 v8  
  4949|| Информации за здравствените работници || Опционално || Каталог на стручни здравствени лица со податочни табели || / ||
  5050|| Здравствени совети || Не е потребно || Интервални нотификации || / ||
  51 || Информации за рестрикциите || Опционално || Проверка на рестрикциите во вондредни состојби,\\ според најновите уредби || / ||
   51|| Информации за рестрикциите || Опционално || Проверка на рестрикциите во вондредни состојби, според најновите уредби || / ||
  5252
  5353