wiki:WikiStart

profesori.mk

Наслов: profesori.mk

Започнат: март 2022

Членови:

  • Виктор Младеновски 216151 (координатор)

Ментор: проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Вид на review site со цел систематизирање на мислењата и искуствата на студентите во врска со професорите и предметите на високообразовните институции во државава. Основната функционалност е можноста корисниците да пребаруваат по организирана база од „профили“ со напишани мислења за професорите, што е попрегледно од прашување на форум. Регистрираните корисници би имале слобода да додаваат и коментираат мислења, да оставаат оценки и друго. Пожелни цели се и имплементицијата на некој вид модерација или филтрирање на содржината (човечка модерација, ограничен број на анонимни мислења, барање за верификација на корисникот и сл.), како и автоматско ажурирање на базата од некој екстерен извор, на пр. сајтовите на факултетите.

Чекори и документација

Задача Статус Последно изменето
Vision Одобрено 20.04.2022
BusinessCase Одобрено 11.05.2022
UseCaseList Одобрено 11.05.2022
UseCaseScenarios Чека одобрување 18.03.2023
ArchitectureInitial Чека одобрување 18.02.2023
TechnologyChoice Чека одобрување 18.02.2023
SourceVersionControlOrganization Одобрено 25.05.2022
UseCasePrototypeImplementation Чека одобрување 18.02.2023
PublicPresentation Одобрено 20.10.2022
ArchitectureRevised Одобрено 31.08.2022
SouceVersionControlOrganizationRevised Одобрено 31.08.2022
UseCaseRealizations Одобрено 22.01.2023
UseCaseImplementations Одобрено 02.02.2023
PreFinalPresentation Одобрено 02.02.2023
Last modified 17 months ago Last modified on 02/19/23 15:44:11

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.