wiki:WikiStart

За проектот

Наслов: resTools
Започнат: Март 2022
Членови на тимот:

  • Данило Најков 206033 (координатор)

Ментор: проф. д-р Вангел Ајановски

Опис на проектот

Веб систем со повеќе корисни алатки за ресторани:

  • Страна со контакт информации и целосното мени за ресторанот
  • Можност за резервации директно од главната страна
  • Дел за оставање на feedback од корисниците
  • Таск листа за администраторот
  • Менаџирање со VIP корисници

Сите овие алатки би биле конфигурирани во една “dashboard” страна. Администраторот ќе може лесно и брзо да менува контакт информации и мени, како и да има пристап до резервациите и feedback од корисниците за посакуван временски период.

Чекори и документација

Задачи Статус Датум
RiskList Одобрено 17.03.2022
Vision Одобрено 17.03.2022
UseCaseList Одобрено 17.03.2022
UseCaseScenarios Одобрено 17.03.2022
ArchitectureInitial Одобрено 24.03.2022
TechnologyChoice Одобрено 24.03.2022
SourceVersionControlOrganization Одобрено 24.03.2022
UseCasePrototypeImplementation Одобрено 24.06.2022
PublicPresentation Одржана 24.06.2022
ArchitectureRevised Одобрено 26.06.2022
SourceVersionControlOrganizationRevised Одобрено 26.06.2022
UseCaseRealizations Одобрено 24.08.2022
UseCaseImplementations Одобрено 24.08.2022
PreFinalPresentation Одржана 15.09.2022
UseCaseImplementationsFinal Одобрено 19.09.2022
FinalPresentation Одржана 20.09.2022
Last modified 22 months ago Last modified on 09/20/22 14:28:46

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.