wiki:WikiStart

FMO

Краток опис на проектот:

Проектот ќе има за цел изработка на веб апликација на која ќе може корисниците да нарачуваат прехранбени продукти се со цел да се замени класичното одење во маркет. На веб страната ќе има секаков вид на прехранбени продукти со нивен опис и слика, сортирани по категории од кои корисниците ќе може да избираат, да одредуваат количина, да ги ставаат продуктите во кошничка и соодветно да си ги нарачаат на крај.Исто така ќе има дел каде ќе бидат ставени артиклите кои се на акција или со поголем попуст. По пополнување на кошничката корисникот се упатува кон страната за процесирање на нарачката. Доколку купуваат по прв пат ќе биде побарано од нив да се рекгистрираат како корисник во спротивно се најавуваат и ја финализираат нарачката. Пред да ја завршат нарачката наведуваат адреса каде да бидат доставени продуктите или пак одбираат самите да си ги подигнат и додаваат некој коментар доколку имаат таков. Кога ќе се испроцесира нарачката вработените ги пакуваат продуктите и соодветно се доставуваат до потрошувачите. При достава купувачите плаќаат со кеш или кредитна картичка по нивен избор.

Членови на тимот:

Христијан Митиќ 201130

Предмет: Бази на податоци во 2022/2023/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Фаза Име на фаза Статус
Ф0Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5Прототип апликација - Основни функционалности Започнато
Ф6Нормализација и подобрувања на дизајнот
Ф7Напреден апликативен развој
Last modified 19 months ago Last modified on 01/07/23 15:29:53

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.