wiki:WikiStart

Fitness Goal

Краток опис

Онлајн апликација за фитнес,суплементи и план за правилна исхрана,која ќе промовира здрав начин на живот со персонализирани фитнес совети,суплементи и план за исхрана .Оваа апликација нуди персонализирани планови за исхрана тренинг,и суплементи кои би ги дале резултатите кои ги посакуваат луѓето.Услугите вклучуваат: план за исхрана,план за тренинг,план за суплементи. Корисникот избира програм план,во зависност од целта што сака да ја постигне слабеење или градење на мускулна маса.Додатните податоци вклуваат дали има или нема лојалите картичка,во зависнот од тоа ќе добие попуст или не.

Членови на тимот

Тамара Ацковска 153135

Предмет

Бази на податоци 2023/2024


Ментор

проф. д-р Вангел Ајановски

Содржина

Фаза Име на фаза Статус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Започнато
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Започнато
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Започнато
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Завршено
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот не е започнато
Ф7 Напреден апликативен развој не е започнато
Last modified 5 months ago Last modified on 02/21/24 20:27:05
Note: See TracWiki for help on using the wiki.