wiki:WikiStart

Food Delivery System

Систем за онјалн нарачка на храна

Започнат: ноември 2022

Предмет: Бази на податоци 2022/2023/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Краток опис на проектот

Веб апликација која овозможува онлајн нарачки на храна. Целта на апликацијата е да им овозможи на местата кои нудат јадење полесно да се поврзат со своите потрошувачи, а исто така и потрошувачите да можат лесно да видат што се би можеле да нарачат и по која цена.

Во апликацијата корисниците можат да се регистрираат како потрошувачи, односно корисници кои ќе ја користат апликацијата за да нарачуваат храна, корисници кои работат во место кое нуди продажба на храна и доставувачи на храна.

Апликацијата би била намената за најразлични места кои нудат храна од ресторани, седнвичари, слаткарници па дури истата би можеле да ја користат и продавници кои нудат само пијалоци.

Членови на тимот

Име и презимеИндекс
Миле Пеливанов 201057
Јован Манчев 201045
Ивана Трпеска 201090

Фази и координација

Фаза Име на фазаСтатус
Ф0Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7Напреден апликативен развој Не е започната
Last modified 19 months ago Last modified on 01/12/23 12:05:41

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.