wiki:WikiStart

Moviezilla - онлајн резервација за филмови

Краток опис

Веб платформа за резервацијa на филмoви кои за прв пат доаѓа во нашите кино сали, но и на оние кои веќе се даваат кај нас. Ова ќе биде достапно само за нашата држава преку која сите ќе може да праватрезервации.Гледачите ќе може да ги гледаат достапните филмови, а исто така и филмови кои доаѓаат во иднина. Голема придобивка е тоа што ќе може да се резервира ред и седиште кое што најмногу одговара.

Откако клиентите ке се регистрираат на нашата платформа со лични податоци добиваат ID број и корисничко име.За клиентите ке се чува името, презимето, маилот, телефонски број, корисничкото име,ID .Плаќањето на картите може да се врши онлајн или при само подигање на истите.За седиште се чува број на седиште и број на ред .За секој филм ќе се чува име,ID,време на траење и жанр.Исто така за ќе се чува и за резервација и тоа ID за истата, ID на клиентот,седиште и филм, проекција во која ќе се чуваат информации за временскиот интервал,име на филмот,цената на проекцијата и името на кино салата.

Членови на тимот

  • Дарко Поповски 195115
  • Ива Наскоска 193064
  • Никола Софески 196021

Предмет

Бази на податоци во 2021/2022/Зимски

Под менторство на

вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Содржина:

Фаза Линкови Статус
0 Дефинирање на Проектот Одобрено
1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци Одобрено
3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
5 Прототип апликација - Основни функционалности Завршено
6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Unavailable
7 Напреден апликативен развој Unavailable

Last modified 22 months ago Last modified on 09/19/22 18:54:15

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.