wiki:WikiStart

OCRent

Краток опис

Софтверско веб решение кое служи за брзо и едноставно онлајн изнајмување на автомобили.

Корисникот може да се регистрира како клиент или бизнис корисник, односно дали ќе биде клиент кој што изнајмува автомобил или клиент корисник кој што сака да регистрира фирма која изнајмува автомобили. Корисникот може да бира различни возила(од достапните во моментот) во зависност од година на производство, цена, бренд, модел, бр. на врати. Исто така може да избере и дополнителна опрема за возилото (зелен картон, седиште за бебиња, навигација, дополнителен багажник). За да изнајми автомобил, потребно е корисникот да поседува валидна картичка која овозможува интернет плаќања.

Доколку корисникот е регистриран како бизнис корисник тој ќе може да регистрира повеќе фирми, со различно име, на различни локации, различни понуди и секоја фирма ќе си има свои возила. Во секоја компанија има возачи што ги доставуваат автомобилите, каде што по доставата тие се должни да го потврдат предавањето на автомобилот преку корисник кои што ќе биде креиран за нив. Возачите исто така се одговорни и за преземање на возилото од клиентот по истекувањето на рокот за изнајмување, каде што за еден автомобил се одговорни повеќе возачи.

Членови на тимот

  • Филип Ѓорѓиевски 192011
  • Дарио Митев 192007

Предмет

Бази на податоци во 2022/2023/Зимски

Под менторство на

вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстратор Ана Младеновска

Содржина

Фаза Линкови Статус
Ф0Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започнато
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започнато
Last modified 17 months ago Last modified on 03/03/23 10:23:36

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.