wiki:WikiStart

RebuMK

Краток опис на проектот

Имплементација на систем за приватно такси во Македонија RebuMK (наопаку од Uber).
Идејата ми е да имаме слична апликација како Uber во Македонија. Апликацијата би имала
два типа на профили, Возач и патник. Патникот преку апликацијата може да повика некој возач на
својата адреса. Некој од возачите го прифаќа барањето на патникот и се упатува на таа адреса.
Откако возачот ќе го однесе патникот на бараното место, патникот ќе го плати превозот и возачот
ке го заврши на апликацијата, почнувајќи да бара нов патник. Секако патниците ке може да ги оценуваат
возачите и да им даваат разни „награди“ на апликацијата. Апликацијата зема одреден процент од секое
извршено возење на возачите. Но доколку некој возач собере одреден број на награди, тој процент
се намалува и се така во левели. Колку повеќе возиме, колку повеќе награди добиваме, толку повеќе
пари земаме. Додека патниците ќе може да уживаат во добро и персонализирано такси, кое ќе може да
го повикаат со неколку клика на мобилниот телефон.

Членови на тимот

Методи Младеновски 181085

Предмет

Бази на податоци во 2022/2023/Зимски

Под менторство на:

вонр. проф. д-р Вангел Ајановски, демонстр. м-р Ненад Анчев

Содржина

Фаза Линкови Статус
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрена
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрена
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци Одобрена
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобренa
Ф4 Напредни извештаи од базата Одобрена
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности и Инструкции Одобрена
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започната
Last modified 17 months ago Last modified on 03/01/23 00:03:01

Attachments (2)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.