wiki:WikiStart

Synthesis Of Astley

Целосна синтеза на песната "Never gonna give you up" од Rick Astley

Опис на проектот

Целта на овој проект е целосно рекреирање на песната "Never gonna give you up" од Rick Astley. За оваа цел имаме поставено неколку фази:

1. Анализа на песната, дефинирање на инструментите кои се појавуваат во песната и времето на нивното појавување.

2А. Репликација на мелодијата со користење на SuperCollider.

2Б. Генерирање на глас и изменување на истиот со цел да звучи што повеќе на Rick Astley.

3. Микс и мастер.

4. Крајна презентација.

За време на сите овие фази ќе биде чувана документација со цел да се овозможи полесно повторување на процесот.

Тимот

Индекс Име и Презиме
193279 Дарко Апостолов (координатор)
196055 Никола Стојановски
181224 Даниел Србиноски

Фази

ФазаЛинкСтатусДатум
1Анализа на песнатаОдобрена17.12.2021
2AРепликација на мелодијата Одобрена30.08.2022
2BГенерирање на глас и изменување на истиот Одобрена09.09.2022
3Микс и мастер Одобрена09.09.2022
4Крајна презентација Одобрена09.09.2022
Last modified 22 months ago Last modified on 09/20/22 05:04:40

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.