wiki:WikiStart

TheBookSpot

Предмет: Бази на податоци во 2021/2022/Зимски

Под менторство на вонр. проф. д-р Вангел Ајановски и демонстр. м-р Ненад Анчев

Започнат: Ноември 2021

Краток опис на проектот:

Веб платформа која ќе служи за корисниците да можат да најдат книга на полесен начин. Корисниците ќе имаат можност да пребаруваат по име на книга, жанр и автор. Доколку ја има посакуваната книга во библиотеката корисниците можат да видат дали истата ја има на залиха. Исто така ќе имаат можност и да се регистрираат и потоа откако ќе ја прочитаат ќе имаат можност истата да ја оценат и да кажат мислење.Подигнувањето на книгата се врши во библиотека.Библиотекарите за разлика од читателите имаат други можности како што се проверки на статус на примерок од книга и позајмица на истата, ќе може да ги гледа податоците на корисниците и читателите, податоците на книгите. Целта на оваа платформа е да им овозможи на читателите да пребаруваат книги онлајн и да видат дали ги има на залиха, без да мора да одат во локалната библиотека. Исто така оваа платформа ќе му послужи на корисникот да даде свое мислење за прочитаната книга но и да прочита туѓо мислење за одредена книга пред да оде во библиотеката.

Членови на тимот:

  • Тони Трајанов – 193270 (координатор)
  • Тома Симена – 193076
  • Хума Сејдини – 193060

Содржина:

Фаза: Име на фаза: Статус:
Ф0 Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1 Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2 Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3 Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4 Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5 Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6 Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7 Напреден апликативен развој Не е започната
Last modified 22 months ago Last modified on 09/18/22 19:47:07

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.