wiki:WikiStart

Auto Partz

Online Auto Parts Shop

Започнат: ноември 2022

Предмет: Бази на податоци 2022/2023/Зимски

Под менторство на: вонр. проф. д-р Вангел Ајановски, асистент м-р Ненад Анчев и демонстратор Ана Младеновска

Краток опис на проектот

Веб апликација која служи за онлајн продажба на авто делови од разни производители за сите видови на автомобили. Целта е да се помогне на потрошувачите во пронаоѓањето на одредени делови и нивна лесна и брза достава до нив. Клиентите можат да го разгледуваат онлајн каталогот и да ги видат достапните делови и дали производот е достапен моментално.Апликацијата овозможува поврзување со овластени сервиси за различни видови на автомобили за монтирање на деловите. По искуството со сервисот секој клиент ќе може да додаде критика односно рејтинг и коментар за сервисот кој го посетил. За додавање на производи во кошничка и за правење нарачки за производи, потребно е клиентот да се регистрира со корисничко име, лозинка и телефонски број. Статусот на нарачката е достапен на веб апликацијата во нарачките на корисникот и магационерот соодветно го менува согласност фазата до којашто е извршена нарачката.Статусот на доставата го регулира доставувачот со менување на атрибутот Статус. Во корисничката сметка на апликацијата се чува информации за неговиот/те автомобили и соодветно сервисна книшка за истите со информации за претходно купени делови и направени сервиси.

Членови на тимот

Име и презиме Индекс
Андреј Тодоровски - координатор201084
Стефан Милески201141
Христијан Саздовски201207

Фази на имплементација

Фаза Име на фаза Статус
Ф0Дефинирање на проектот Одобрено
Ф1Концептуален дизајн - ЕР Дијаграм и податочни побарувања Одобрено
Ф2Логички и физички дизајн - Креирање база податоци (со SQL DDL) Одобрено
Ф3Апликативен дизајн - Случаи на употреба и Сценарија за пристап до базата - SQL Погледи Одобрено
Ф4Напредни извештаи од базата (SQL и складирани процедури) Одобрено
Ф5Прототип апликација - Основни функционалности Одобрено
Ф6Нормализација и подобрувања на дизајнот Не е започната
Ф7Напреден апликативен развој Започната
Last modified 12 months ago Last modified on 07/26/23 19:29:22

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.