wiki:WikiStart

EchoesFromTheDistance

Целта на нашиот проект е да се направи амбиентална техно песна со користење на алатки што се базираат на вештачка интелигенција.

Опис на проектот

Проектот ги опфаќа сите фази за креирање на песна, почнувајки од генерирање идеи за мелодија со помош на вештачка интелигенција и генерирање идеи за ритам и вокали со помош на вештачка интелигенција. Потоа бирање на инструменти, компонирање на песната, додавање ефекти, аранжман. На крај микс и мастер.

Тимот

Индекс Име и Презиме
185015 Ивана Шишоска
185063 Кирил Трбојевиќ

Фази

ФазаЛинкСтатусДатум
F0Ф0 - Подготовка и истражување Одобрена / Почната15.08.2023
F1Ф1 - Креирање на мелодија и генерирање на миди траки Одобрена / Почната19.08.2023
F2Ф2 - Аранжман Одобрена / Почната21.08.2023
F3Ф3 - Додавање ефекти Одобрена / Почната24.08.2023
F4Ф4 - Презентација Одобрена / Почната14.09.2023
Last modified 10 months ago Last modified on 10/08/23 12:37:30

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.