Changes between Version 9 and Version 10 of ArchitectureInitial


Ignore:
Timestamp:
06/03/20 14:22:11 (3 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ArchitectureInitial

  v9 v10  
  66Најсоодветна инфраструктура е моделот на клиент-сервер, базата на податоци ќе биде поврзана со централниот сервер кој ќе користи Linux серверски оперативен систем.
  77
  8 [[Image(deployment diagram Deployment diagram.png​)]]
   8[[Image(deployment diagram Deployment diagram1.png​)]]
  99----
  1010==== Класен дијаграм ====