Changes between Version 6 and Version 7 of ArchitectureInitial


Ignore:
Timestamp:
05/20/20 20:40:22 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ArchitectureInitial

  v6 v7  
  33----
  44==== Мрежна инфраструктура ====
   5
   6Најсоодветна инфраструктура е моделот на клиент-сервер, базата на податоци ќе биде поврзана со централниот сервер кој ќе користи Linux серверски оперативен систем.
   7
  58[[Image(System Architecture Deployment diagram.png​)]]
  69----