Changes between Version 8 and Version 9 of ArchitectureInitial


Ignore:
Timestamp:
05/29/20 01:16:13 (3 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • ArchitectureInitial

  v8 v9  
  66Најсоодветна инфраструктура е моделот на клиент-сервер, базата на податоци ќе биде поврзана со централниот сервер кој ќе користи Linux серверски оперативен систем.
  77
  8 [[Image(System Architecture Deployment diagram.png​)]]
   8[[Image(deployment diagram Deployment diagram.png​)]]
  99----
  1010==== Класен дијаграм ====