Changes between Version 1 and Version 2 of BusinessCase


Ignore:
Timestamp:
04/19/20 21:53:04 (4 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • BusinessCase

  v1 v2  
  44
  55== Листа на ризици ==
   6* Податоците ќе бидат превземани од веб сајтот за отворени податоци и доколку ни дадат пристап до API-то на Мој Термин. Доколку не се добие пристап до API-то или  пак отворените податоци од сајтот кои ги користиме не бидат ажурирани, можен ризик е да прикажуваме застарени или неажурирани податоци\\
   7* Апликацијата да е комплексна за користење\\
   8* Неквалитетен аматерски код, што би отежнало надворешни лица да придонесуваат\\
   9* Ризици од можни багови\\
   10* Доколку не ги добиеме потребните информации или пак ги добиеме но нема да бидат ажурирани, реализацијата без соодветните информации ќе биде неуспешна\\
   11* За оваа апликација е потребно повремено одржување, за можни настанати грешки и неоткриени багови кои со тек на време ќе се откриваат\\
   12* Можен пад на API-то или веб сајтот од кои ќе се земаат податоци, со што за ова би требало поставување на бекап извори на податоци\\
   13* Скица е прикачена во прилог
   14* Предвидуваме дека потребно време за изработка ќе биде еден цел месец, по 4 часа дневно во работните денови, 537.5 денари по час, а дневницата 2150 денари\\
   15* За одржување и веб администрација ќе се врши опсервација, мониторинг што ќе одзема околу еден час неделно, за константно унапредување на апликацијата\\
  616
  7 /
   17
   18
  819
  920== Главни предности ==
   21* Придонес за општеството и јавното здравство\\
   22* Брзина на одговор на барањето на корисникот\\
   23* Лесна и брза навигација, минимално време за наоѓање на податок\\
   24* Точни и целосни информации\\
   25* Интерактивна Single Page апликација\\
  1026
  11 /