wiki:BusinessCase

Бизнис случаи


Листа на ризици

 • Податоците ќе бидат превземани од веб сајтот за отворени податоци и доколку ни дадат пристап до API-то на Мој Термин. Доколку не се добие пристап до API-то или пак отворените податоци од сајтот кои ги користиме не бидат ажурирани, можен ризик е да прикажуваме застарени или неажурирани податоци
 • Апликацијата да е комплексна за користење
 • Неквалитетен аматерски код, што би отежнало надворешни лица да придонесуваат
 • Ризици од можни багови
 • Доколку не ги добиеме потребните информации или пак ги добиеме но нема да бидат ажурирани, реализацијата без соодветните информации ќе биде неуспешна
 • За оваа апликација е потребно повремено одржување, за можни настанати грешки и неоткриени багови кои со тек на време ќе се откриваат
 • Можен пад на API-то или веб сајтот од кои ќе се земаат податоци, со што за ова би требало поставување на бекап извори на податоци
 • Скица е прикачена во прилог
 • Предвидуваме дека потребно време за изработка ќе биде еден цел месец, по 4 часа дневно во работните денови, 537.5 денари по час, а дневницата 2150 денари
 • За одржување и веб администрација ќе се врши опсервација, мониторинг што ќе одзема околу еден час неделно, за константно унапредување на апликацијата

Главни предности

 • Придонес за општеството и јавното здравство
 • Брзина на одговор на барањето на корисникот
 • Лесна и брза навигација, минимално време за наоѓање на податок
 • Точни и целосни информации
 • Интерактивна Single Page апликација
Last modified 4 years ago Last modified on 04/19/20 21:53:04

Attachments (5)

Download all attachments as: .zip

Note: See TracWiki for help on using the wiki.