Changes between Version 1 and Version 2 of UseCaseImplementations


Ignore:
Timestamp:
02/07/21 22:22:42 (18 months ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseImplementations

  v1 v2  
  22
  33----
   4
   5=== Корисник ===
   6||= **ИД:** =|| 1 ||
   7||= **Случај на употреба:** =|| Пребарува податоци за лекови ||
   8
   9
   10\\
   11
   12||= **ИД:** =|| 2 ||
   13||= **Случај на употреба:** =|| Отвара мапа на аптеки и здравствени установи ||
   14
   15\\
   16
   17||= **ИД:** =|| 3 ||
   18||= **Случај на употреба:** =|| Разлистува тековни информации за пандемии ||
   19
   20
   21
   22\\
   23
   24=== Аптека ===
   25||= **ИД:** =|| 4 ||
   26||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, и ажурира аптеки ||
   27
   28
   29\\
   30||= **ИД:** =|| 4.1 ||
   31||= **Случај на употреба:** =||  Одвивање на регистрација и автентикација ||
   32
   33
   34\\
   35||= **ИД:** =|| 4.2 ||
   36||= **Случај на употреба:** =||  Администрирачки панели и реализација на побарувања ||
   37
   38
   39
   40\\
   41
   42=== Систем ===
   43||= **ИД:** =|| 5 ||
   44||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира податоци за институции, аптеки и лекари ||
   45
   46
   47\\
   48
   49
   50||= **ИД:** =|| 6 ||
   51||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојби за пандемиите и регистарот на лекови ||