Changes between Version 10 and Version 11 of UseCaseList


Ignore:
Timestamp:
02/11/21 17:43:23 (18 months ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseList

  v10 v11  
  1212 2. Администрирачки панели и реализација на побарувања
  1313=== Систем ===
  14 * Ажурира податоци за институции, лекари и аптеки
  15 * Ажурира состојби за пандемиите и регистарот на лекови
   14* Ажурира податоци за лекови, институции, лекари и аптеки
   15* Прикажува состојби за пандемии