Changes between Version 1 and Version 2 of UseCaseList


Ignore:
Timestamp:
05/05/20 22:02:29 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseList

  v1 v2  
  33----
  44
  5 
  6 
  7 
   5=== Корисник ===
   6* Пребарува податоци за лекови
   7* Отвара мапа на аптеки и здравствени установи
   8* Пребарува слободни термини
   9* Ја пронаоѓа соодветната потребна помош
   10* Разлистува тековни информации за пандемии
   11\\
   12=== Аптеки ===
   13* Ажурира состојба на лекови во продажба