Changes between Version 1 and Version 2 of UseCaseRealizations


Ignore:
Timestamp:
02/05/21 19:52:17 (18 months ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseRealizations

  v1 v2  
  22
  33----
   4
   5=== Корисник ===
   6||= **ИД:** =|| 1 ||
   7||= **Случај на употреба:** =|| Пребарува податоци за лекови ||
   8
   9\\
   10
   11||= **ИД:** =|| 2 ||
   12||= **Случај на употреба:** =|| Отвара мапа на аптеки и здравствени установи ||
   13
   14\\
   15
   16||= **ИД:** =|| 3 ||
   17||= **Случај на употреба:** =|| Разлистува тековни информации за пандемии ||
   18
   19\\
   20
   21=== Аптека ===
   22||= **ИД:** =|| 4 ||
   23||= **Случај на употреба:** =|| Ажурира состојба на лекови во продажба, работно време и локација ||
   24\\
   25||= **ИД:** =|| 4.1 ||
   26||= **Случај на употреба:** =||  Одвивање на регистрација и автентикација ||
   27\\
   28||= **ИД:** =|| 4.2 ||
   29||= **Случај на употреба:** =||  Администрирачки панели и реализација на побарувања ||