Changes between Version 9 and Version 10 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/11/20 16:04:31 (4 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v9 v10  
  1313||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  1414||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на бараниот лек и добива резултати ||
  15 ||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот притиска на копчето "Пронајди лек" \\
  16 2. Го впишува името на лекот во полето за пребраување \\
  17 3. Системот враќа податоци за лекот \\
  18 4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување \\
  19 5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување \\ ||
   15||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот притиска на копчето "Пронајди лек" //
   162. Го впишува името на лекот во полето за пребраување //
   173. Системот враќа податоци за лекот //
   184. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување //
   195. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување // ||
  2020||= **Исклучоци:** =|| Не пронајден лек, недостапност на системот ||
  2121||= **Вклучува:** =|| / ||