Changes between Version 12 and Version 13 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/11/20 18:32:22 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v12 v13  
  1313||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  1414||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на бараниот лек и добива резултати ||
  15 ||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот притиска на копчето "Пронајди лек" \\
  16 
  17 2. Го впишува името на лекот во полето за пребраување \\
  18 
  19 3. Системот враќа податоци за лекот \\
  20 
  21 4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување \\
  22 
  23 5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
   15||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот притиска на копчето "Пронајди лек" \\2. Го впишува името на лекот во полето за пребраување \\3. Системот враќа податоци за лекот \\4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување \\5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
  2416||= **Исклучоци:** =|| Не пронајден лек, недостапност на системот ||
  2517||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  4537||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  4638||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на бараната аптека или здравствена установа ||
  47 ||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Мапа на аптеки и здравствени установи"
  48 2. Го впишува името на аптеката или здравствената установа во полето за пребарување
  49 3. Системот враќа податоци како одговор на барањето
  50 4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување
  51 5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
   39||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Мапа на аптеки и здравствени установи" \\2. Го впишува името на аптеката или здравствената установа во полето за пребарување \\3. Системот враќа податоци како одговор на барањето \\4. Корисникот ја наоѓа потребната информација и ја напушта страната по успешното пребарување \\5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
  5240||= **Исклучоци:** =|| Не пронајдени податоци, недостапност на системот ||
  5341||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  7361||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  7462||= **Постуслов:** =|| Го впишува името на потребната здравствена институција ||
  75 ||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Пребарај термин"
  76 2. Го внесува името на бараната здравствена установа или здравственото лице
  77 3. Системот враќа податоци на слободни термини кај докторите
  78 4. Корисникот го наоѓа потребниот податок и ја напушта страната по успешното пребарување
  79 5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
   63||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот кликнува на копчето "Пребарај термин" \\2. Го внесува името на бараната здравствена установа или здравственото лице \\3. Системот враќа податоци на слободни термини кај докторите \\4. Корисникот го наоѓа потребниот податок и ја напушта страната по успешното пребарување \\5. Се враќа на чекор 2 ако има потреба од повторно пребарување ||
  8064||= **Исклучоци:** =|| Не пронајден податок, недостапност на системот ||
  8165||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  10185||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  10286||= **Постуслов:** =|| Познавање на читање табели и статистики ||
  103 ||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот клика на копчето "Пандемии"
  104 2. Корисникот ги разгледува статистиките и чита од табелите
  105 3. Корисникот ја добива потребната информација и ја напушта страната по успешно пронајдената информација ||
   87||= **Нормален тек** =|| 1. Корисникот клика на копчето "Пандемии" \\2. Корисникот ги разгледува статистиките и чита од табелите \\3. Корисникот ја добива потребната информација и ја напушта страната по успешно пронајдената информација ||
  10688||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот, не ажурирани податоци ||
  10789||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  127109||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  128110||= **Постуслов:** =|| Регистрирана сметка на фарматико ||
  129 ||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се највавува
  130 2. Корисникот ги ажурура податоците на таблата за информации за состојбата на лекови и работното време на аптеката
  131 3. Промената на локација корисникот ја ажурира со клик на својот фарматико профил и ја внесува новата локација во полето "Локација"
  132 4. По успешното ажурурање корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта
   111||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се највавува \\2. Корисникот ги ажурура податоците на таблата за информации за состојбата на лекови и работното време на аптеката \\3. Промената на локација корисникот ја ажурира со клик на својот фарматико профил и ја внесува новата локација во полето "Локација" \\4. По успешното ажурурање корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта
  1331125. Се враќа на чекор 2 ||
  134113||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
   
  155134||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
  156135||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
  157 ||= **Нормален тек** =||1. Системот чека промена на датум и време на податоците
  158 2. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци
  159 3. Проверува дали податоците се новообјавени
  160 4. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико
  161 5. Се враќа на чекор 1||
   136||= **Нормален тек** =||1. Системот чека промена на датум и време на податоците \\2. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци \\3. Проверува дали податоците се новообјавени \\4. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико \\5. Се враќа на чекор 1||
  162137||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  163138||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  183158||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
  184159||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
  185 ||= **Нормален тек** =||  1. Системот чека промена на датум и време на податоците
  186 2. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци
  187 3. Проверува дали податоците се новообјавени
  188 4. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико
  189 5. Се враќа на чекор 1 ||
   160||= **Нормален тек** =||  1. Системот чека промена на датум и време на податоците \\2. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци \\3. Проверува дали податоците се новообјавени \\4. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико \\5. Се враќа на чекор 1 ||
  190161||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  191162||= **Вклучува:** =|| / ||