Changes between Version 13 and Version 14 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/11/20 18:33:03 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v13 v14  
  109109||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  110110||= **Постуслов:** =|| Регистрирана сметка на фарматико ||
  111 ||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се највавува \\2. Корисникот ги ажурура податоците на таблата за информации за состојбата на лекови и работното време на аптеката \\3. Промената на локација корисникот ја ажурира со клик на својот фарматико профил и ја внесува новата локација во полето "Локација" \\4. По успешното ажурурање корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта
  112 5. Се враќа на чекор 2 ||
   111||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се највавува \\2. Корисникот ги ажурура податоците на таблата за информации за состојбата на лекови и работното време на аптеката \\3. Промената на локација корисникот ја ажурира со клик на својот фарматико профил и ја внесува новата локација во полето "Локација" \\4. По успешното ажурурање корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта \\5. Се враќа на чекор 2 ||
  113112||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
  114113||= **Вклучува:** =|| / ||