Changes between Version 14 and Version 15 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/13/20 22:33:34 (4 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v14 v15  
  152152||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  153153||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  154 ||= **Актери** =|| Системски агент||
   154||= **Актери** =|| Системски агент ||
  155155||= **Опис:** =|| Чека промена на ажурурани податоци ||
  156156||= **Тригер:** =|| Новообјавени ажурирани податоци ||
  157157||= **Предуслов:** =|| Сервер и интернет конекција ||
  158158||= **Постуслов:** =|| Промена на датум и време на податоци ||
  159 ||= **Нормален тек** =||  1. Системот чека промена на датум и време на податоците \\2. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци \\3. Проверува дали податоците се новообјавени \\4. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на фарматико \\5. Се враќа на чекор 1 ||
   159||= **Нормален тек** =||  1. Системот чека промена на датум и време на податоците \\2. Системот го проверува датумот и времето на тековно објавените податоци \\3. Проверува дали податоците се новообјавени \\4. Новообјавените податоци ги заменува со старите податоци на Фарматико \\5. Се враќа на чекор 1 ||
  160160||= **Исклучоци:** =|| Нестабилна интернет конекција ||
  161161||= **Вклучува:** =|| / ||