Changes between Version 16 and Version 17 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/13/20 22:36:22 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v16 v17  
  104104||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  105105||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  106 ||= **Актери** =|| Аптека ||
   106||= **Актери** =|| Аптека, системски администратор ||
  107107||= **Опис:** =|| Регистрираната аптека ја ажурура состојбата на лекови во продажба, работното време и локацијата на аптеката ||
  108108||= **Тригер:** =|| Да ги информира граѓаните за сотојбата на лекови во продажба, работното време на аптеката и нејзина тековна локација ||
   
  128128||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  129129||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  130 ||= **Актери** =|| Системски администратор ||
   130||= **Актери** =|| Системски агент ||
  131131||= **Опис:** =|| Ги ажурира податоците со најновите податоци кои се потребни на фарматико ||
  132132||= **Тригер:** =|| Детектирање на новообјавени податоци ||
   
  152152||= **Последно ажурирано од:** =|| / ||
  153153||= **Датум:** =|| 11/05/2020 ||
  154 ||= **Актери** =|| Системски администратор ||
   154||= **Актери** =|| Системски агент ||
  155155||= **Опис:** =|| Чека промена на ажурурани податоци ||
  156156||= **Тригер:** =|| Новообјавени ажурирани податоци ||