Changes between Version 19 and Version 20 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/14/20 11:28:22 (4 years ago)
Author:
Dimitar Slezenkovski
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v19 v20  
  126126||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  127127||= **Постуслов:** =|| Е-маил барање со сертификат до систем администраторот ||
  128 ||= **Нормален тек** =|| 1. Одговорни лица од фирмата/брендот испраќаат барање од нивниот официјален мејл за добивање пристап до посебниот панел што овозможува испраќање барања за ажурирање до системските администратори на сајтот\\2. Системските администратори го добиваат барањето, ја проверуваат веродостојноста на барањето за регистрација, стапуваат во контакт со другата страна и соодветно креираат и испраќаат информации и податоци за автентикација до панелот за ажурирање\\3. Застапувачите на аптеката ги следат инструкциите на системските администратори и се автентицираат на панелот во системот||
   128||= **Нормален тек** =||1. Одговорни лица од фирмата/брендот испраќаат барање од нивниот официјален мејл за добивање пристап до посебниот панел што овозможува испраќање барања за ажурирање до системските администратори на сајтот\\2. Системските администратори го добиваат барањето, ја проверуваат веродостојноста на барањето за регистрација, стапуваат во контакт со другата страна и соодветно креираат и испраќаат информации и податоци за автентикација до панелот за ажурирање\\3. Застапувачите на аптеката ги следат инструкциите на системските администратори и се автентицираат на панелот во системот
   129||
  129130||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
  130131||= **Вклучува:** =|| / ||
   
  139140||= **Случај на употреба:** =||  Администрирачки панели и реализација на побарувања ||
  140141||= **Актери** =|| Аптека, системски администратор ||
  141 ||= **Опис:** =|| Панелот на профилите од аптеките содржи неколку различни форми за испраќање на побарувања за ажурирање на нивните податоци.
  142 Панелот на системскиот администратор се состои од табела со побарувања и комуникации, со можност да се разгледуваат и одобруваат или отфрлаат барањата.||
   142||= **Опис:** =|| Панелот на профилите од аптеките содржи неколку различни форми за испраќање на побарувања за ажурирање на нивните податоци.\\Панелот на системскиот администратор се состои од табела со побарувања и комуникации, со можност да се разгледуваат и одобруваат или отфрлаат барањата.||
  143143||= **Тригер:** =|| Потреба за поставување и ажурирање на податоците на аптеката ||
  144144||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||