Changes between Version 23 and Version 24 of UseCaseScenarios


Ignore:
Timestamp:
05/14/20 13:54:56 (2 years ago)
Author:
Миле Јанкулоски
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • UseCaseScenarios

  v23 v24  
  109109||= **Предуслов:** =|| Компјутерски уред, интернет врска и прелистувач ||
  110110||= **Постуслов:** =|| Регистрирана сметка на фарматико ||
  111 ||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се најавува \\2. Корисникот поднесува барања за ажурирање на податоците преку пополнување на форми \\3. Корисникот ги пополнува полињата и податоците што треба да се ажурираат, го прикачува Excel фајлот, а потоа со клик на копчето испрати го испраќа барањето \\4. По успешното испраќање на барањето корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта \\5. Се враќа на чекор 2 ||
   111||= **Нормален тек** =|| 1. Со веќе регистрираната сметка корисникот се најавува \\2. Корисникот поднесува барања за ажурирање на податоците преку пополнување на форми \\3. Корисникот ги пополнува полињата со податоци што треба да се ажурираат и коментари, го прикачува Excel фајлот, а потоа со клик на копче го испраќа барањето \\4. По успешното испраќање на барањето корисникот ја прекинува интеракцијата со страницата или ја напушта \\5. Се враќа на чекор 2 ||
  112112||= **Исклучоци:** =|| Недостапност на системот ||
  113113||= **Вклучува:** =|| / ||